BROKER Asigurari

BROKER Asigurari în ERP


Un sistem ERP reprezintă o soluție software complexă care integrează și optimizează toate aspectele operaționale și de gestionare într-o companie. Avantajele sale includ centralizarea datelor, eficientizarea proceselor, luarea deciziilor informate, gestionarea eficientă a resurselor, adaptabilitatea la schimbări, creșterea productivității și îmbunătățirea experienței clienților. 

BROKER Asigurari

Services provide
for you

Demesne far hearted suppose venture excited see had has. Dependent on so extremely delivered by. Yet no jokes worse her why. Bed one supposing breakfast day fulfilled off depending questions. Whatever boy her exertion his extended. Ecstatic followed handsome drawings entirely mrs one yet outweigh. Of acceptance insipidity remarkably is invitation.

Modulul este complet integrat cu partea financiar contabilă.

Modulul gestionează complet activitatea de broker de asigurări prin urmatoarele facilități:

» gestionează agenții de asigurări într-o structură ierarhică și asigură calcularea comisioanelor în funcție de criteriile stabilite
» gestionează asiguratorii și generează automat borderourile de predare a polițelor
» gestionează tipurile de polițe și pune la dispoziție pe baza informațiilor din sistem posibilitatea de comparare a costurilor pentru o anumită poliță de la toți asiguratorii cu care lucreaza brokerul
» gestionează polițele de asigurare cu scadențarele aferente
» generează automat facturile pentru luna în curs și face automat contabilizarea acestora
» generează toate analizele și rapoartele necesare

Modulul este foarte util pentru companiile de broker de asigurari care au mai multe filiale, deoarece se pot configura drepturi restricționate pe fiecare filiala iar regulile de calcul și formatele documentelor sunt gestionate de la centru într-un mod unitar.

Pregătit sa începem împreuna?

Împreuna putem dezvolta un sistem de funcționare al companiei mai eficient, mai dinamic si mai bun.