Mijloace fixe

OMEGA Software Development

ERP online - solutia perfecta pentru afacerea ta

Mijloace fixe

Mijloacele fixe reprezintă resursele pe termen lung ale societatii – proprietăţi si instalaţii, echipamente, vehicule, licenţe, software, etc. constituind valori foarte mari. Aceste resurse pot fi amortizabile sau nu, ele pot fi proprietate sau închiriate, sau pot fi in curs de construcţie.
Modulul trateaza contabilitatea mijloacelor fixe, asigurând atât funcţiuni financiare – valori, amortizări, tranzacţii, cat si o gestiune fizica transparenta a acestora – inventarul fizic, amplasarea in spaţiu.
Sistemul clasifica fondurile fixe si stabileste durata de viata si regulile de amortizare in conformitate cu legislaţia in vigoare.
Sistemul gestioneaza registrul mijloacelor fixe, valorile de inventar, amortizarea, durata de viata, date istorice.
Sistemul inregistreaza operaţiunile efectuate asupra mijloacelor fixe: achiziţii, postcapitalizari, transferuri, retrageri, reevaluări, casări.
Sistemul inregistreaza amortizarea automat si periodic pe baza regulilor definite in sistem.
Sistemul suporta reduceri ocazionale, sau măriri ale amortizării, efectuate manual.
Sistemul asigura identificarea mijloacelor fixe, amplasarea in spaţiu, apartenenţa la o gestiune si la un gestionar.
Sistemul controleaza colectarea costurilor in perioada de construcţie, investiţii in curs si le aloca pe mijloacele fixe rezultate.
Sistemul tine evidenta mijloacelor fixe de valoare mica – obiecte de inventar in folosinţa.
Sistemul transfera datele referitoare la tranzacţiile efectuate in modulul de contabilitate generala

Sistemul genereaza următoarele rapoarte:

– registrul inventar
– fisa mijlocului fix
– bonul de mişcare a mijlocului fix
– balanţa de imobilizări
– balanţa de amortizări

Pregătit sa începem împreuna?

Împreuna putem dezvolta un sistem de funcționare al companiei mai eficient, mai dinamic si mai bun.