Gestiune

OMEGA Software Development

ERP online - solutia perfecta pentru afacerea ta

Gestiune

Furnizori

Contabilitatea furnizorilor asigura instrumente eficiente de control asupra plaţilor, prin optimizarea datei plaţilor in funcţie de scadenţe.
Contabilitatea furnizorilor este integrata in întreg sistemul informaţional al companiei, informaţia referitoare la tranzacţiile efectuate este transmisa in contabilitatea generala, fiind înregistrata in conturile corespunzătoare.
Tranzacţiile înregistrate pentru furnizori vor genera atât stoc (care va fi urmărit ca atare), cat si cheltuieli pe baza serviciilor definite in aplicaţie.
Tranzacţiile înregistrate pentru furnizori vor fi atât in valuta naţionala cat si in alte valute in funcţie de necesitaţi.
Sistemul permite toate combinaţiile dintre comenzile de aprovizionare si facturile corespunzătoare in vederea verificării: o factura cu o comanda, mai multe facturi pentru o comanda, mai multe comenzi pentru o factura.
Sistemul permite corectarea sau stornarea facturilor sau detaliilor de factura.
Blocările la plata ale facturilor vor putea fi anulate de utilizator, daca acesta are autorizarea necesara.
O plata poate stinge una sau mai multe facturi.
O plata poate fi parţiala sau totala.

Pe o factura plătita integral sa nu se mai poată aplica alte plaţi.
Sistemul va genera Jurnalul de cumpărări in conformitate cu reglementările legale.
Sistemul va genera balanţa detaliata a furnizorilor si alte rapoarte necesare legate de furnizori:

» analiza cumulata si detaliata
» facturi scadente
» etc.

Clienti

Modulul gestioneaza informaţia despre clienţi, atât datele de definire, cat si istoricul relaţiilor cu acesta.
Sistemul genereaza un număr unic pe fiecare document creat sau introdus in sistem, cu posibilitatea ca utilizatorul sa definească propriile intervale de numere pentru diversele tipuri de documente.
Sistemul poate anula, storna facturi.
Sistemul poate inregistra facturi si in alte valute.
Sistemul permite încasarea parţiala sau totala a unei facturi.
Pe baza unor criterii prestabilite (clienţi cu facturi restante) se poate restricţiona crearea de noi facturi.

Stocuri

Sistemul poate gestiona un numar nelimitat de depozite pentru oricare cont de stoc (inclusiv cele din afara bilantului).

Gestiune normala

Pentru urmarirea unui stoc aplicatia gestioneaza urmatoarele informatii:

» depozit
» articol, identificat unic prin cod
» UM
» cantitate
» pret
» data intrarii

Sistemul pune la dispozitie configurarea dinamica a tuturor operatiunilor necesare pentru gestionarea unui stoc, operatiuni pentru care se pot da drepturi separate pentru fiecare utilizator:

» intrari (receptie furnizor, nota de predare, plus de inventar)
» iesiri (factura/aviz client, bon de consum, minus de inventar)
» transfer intre depozite

Pentru fiecare operatiune definita in sistem se poate aloca un interval de numere, din care se va aloca in mod automat numarul de document.
Validarea unui document de gestiune are ca efect generarea automata a efectelor si in celelalte module:

» in contabilitate se vor genera notele contabile
» in financiar se va inregistra datoria/creanta pentru documentele de terti

Pe baza informatiilor cu privire la stoc putem pune la dispozitie urmatoarele rapoarte:

» stoc actual
» stoc la o anumita data (din trecut)
» fisa articol
» balanta de materiale
» evolutia stocului – evidentiaza modul in care sunt efectuate achizitiile si ulterior consumurile
» analiza stocului – se analizeaza periodicitatea si media consumurilor in stoc
» vechime in stoc
» stocuri pe furnizori – se analizeaza consumul reperelor achizitionate de la anumiti furnizori

Inventarierea stocului se poate face atat manual cat si cu ajutorul scanerului de coduri bara, daca articolele sunt corect etichetate la rafturi.
Scanerul de coduri bara se poate utiliza atat la receptia pieselor si a materialelor cat si la consumul sau facturarea acestora. Din cadrul aplicatiei se pot lista oricand etichete cu coduri bara pentru articolele de pe raft.

Gestiune tipizate pe serii

In cazul biletelor de autobuz si a abonamentelor de calatorie care au serii de identificare unica se poate activa optiunea de urmarire pe serii. Aceasta optiune are ca efect gestionarea stocului cu urmarirea seriilor alocate pe fiecare vanzator, atat la primirea seriilor cat si la vanzarea acestora.

Utilizarea aceste optiuni face foarte facila inventarierea gestiunilor de tipizate pe serii.

Pregătit sa începem împreuna?

Împreuna putem dezvolta un sistem de funcționare al companiei mai eficient, mai dinamic si mai bun.