Productie

OMEGA Software Development

ERP online - solutia perfecta pentru afacerea ta

Productie

Modulul de productie poate fi utilizat pentru toate tipurile de productie (in sarje, in serie, etc), putand fi utilizat si pentru productii foarte specializate cum ar fi cea de lactate.

Sistemul “INTELLIGENT” pune la dispozitie fisele tahnologice cu ajutorul carora se poate defini arborele tehnologic cu consumurile de materii prime si materiale aferente si rezultatele pe fiecare faza de productie – produse finite, semifabricate, produse reziduale.

Pe baza fiselor tehnologice se deschid comenzi de fabricatie, care pot cuprinde mai multe fise tehnologice inlantuite. Pentru comenzile de fabricatie se poate genera un antecalcul, care va tine cont de pretul de pe stoc al materiei prime si materialelor.

Dupa finalizarea configurarii comenzii de productie aceasta este lansata in fabricatie prin introducerea in planul de fabricatie. Pentru comenzile din planul de fabricatie se pot emite bonurile de consum, bonurile de predare si bonurile de manopera. La generarea bonurilor de consum si a celor de predare sistemul propune cantitatile complete, dar se poate interveni pentru a se inregistra situatii partiale ale comenzii de productie. La urmatoarea generare sistemul va propune doar diferenta. Sistemul permite depasirea valorilor din comanda conform cu fisele tehnologice, diferentele urmand a fi evidentiate la postcalcul. Inregistrarea bonurilor de consum si a celor de predare au efecte directe asupra stocului iar notele contabile se vor genera automat. Operarea bonurilor de manopera pe fiecare angajat are ca efect generarea automata a pontajelor pentru angajatii direct productivi.

Sistemul pune la dispozitie toate rapoartele si analizele necesare:

• raport de gestiune pe o perioada
• raport de productie zilnic
• comenzi fara predare
• analiza consumuri
• analiza rezultate

Pregătit sa revoluționam împreuna afacerea ta?

Împreuna putem duce afacerea ta spre succes eficient, sigur si rapid.